Univerzita třetího věku – U3V

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání.

Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze - prezenční studium

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Studium U3V při PEF ČZU v Praze zahrnuje 2letý ucelený vzdělávací přednáškový program, edukační kurzy v oblasti informačních technologií a konverzační jazykové kurzy.

Po splnění studijních podmínek je účastník pozván na slavnostní promoci v aule ČZU.  Další informace zde...

Virtuální Univerzita třetího věku - vzdělávání seniorů v regionech

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Virtuální U3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé České republiky bez rozdílu místa bydliště, čímž poskytuje stejné příležitosti všem seniorům a představuje tak novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů (kurz Astronomie není započítáván) je účastník pozván na slavnostní promoci v aule ČZU.  Další informace a podmínky studia zde...

Konzultace pro studenty Virtuálního střediska VU3V - Adobe Connect

V rámci rozšíření doprovodných studijních aktivit jsme pro Vás připravili nabídku  tzv. „konzultačních hodin“, ve kterých můžete být v kontaktu s tutorem z Centra VU3V při konzultacích k jednotlivým kurzům. Vše, co ke komunikaci potřebujete, je mikrofon, reproduktory, flash a web kameru. Pro přístup klikněte na název "Konzultace pro studenty Virtuálního střediska VU3V", dále zaškrtněte možnost "Enter as a guest", napište do políčka "Name" své jméno a klikněte na "Enter Room". Objeví se informace, že je nutné počkat na schválení od tutora. Jakmile toto schválení proběhne, můžete se zapojit do konzultace.