Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze

Základní informace o studiu

Posluchači U3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta, ale po celou dobu studia mohou využívat knihovnu a počítačovou laboratoř v areálu univerzity.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky
 • důchodový věk (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)

 

Každý semestr obsahuje:

 • 6 nebo 12 vyučovacích dvouhodin dle typu kurzu
 • výuka probíhá každý týden

Zapojení do studia:

 • vždy před každým zahájením semestru
  • tj. do 20. září / 20. ledna (není-li u jednotlivých programů uvedeno jinak)
 • vyplnit písemnou přihlášku (níže ke stažení) a doručit na Centrum VU3V a U3V PEF ČZU
  • poštou na adresu Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Univerzita třetího věku
   Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
  • osobně na pracoviště Centra VU3V a U3V PEF ČZU (viz Kontakty)
 • uhradit studijní poplatek (před první hodinou, není-li u jednotlivých programů uvedeno jinak)

 PEF ČZU v Praze standardně nabízí 2 výukové programy:

 • Přednáškový cyklus - více zde   
 • Virtuální Univerzita třetího věku - viz informace o VU3V v KS Suchdol zde

Rozvrh pro ZS 19/20:

  8.45 - 10.15 10.30 - 12.00
Pátek    

Virtuální U3V - 1x za 14 dní

"Rituály evropských královských rodů

1-semestrální kurz

Přednáškový cyklus

"Senior a společnost III - 4. semestr"

4-semestrální kurz

 

Přihláška ke studiu U3V na PEF ČZU v Praze:

 • ke stažení zde