Osnova témat

 • Přehled virtuálních kurzů

 • Astronomie

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

   Cyklus přednášek představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení slavných astronomů rudolfínské doby.

   Od LS 2017/2018 je kurz dostupný zdarma pro zaregistrované posluchače. Studium bude probíhat individuálně bez vazby na konzultační středisko. Kurz se nezapočítává k promoci.

 • Barokní architektura v Čechách

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

 • Cestování - co jste možná nevěděli

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

   Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

 • České dějiny a jejich souvislosti

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

   Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 • České dějiny a jejich souvislosti II.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

   Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

 • Čínská medicína v naší zahrádce

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách.

 • Dějiny oděvní kultury

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Tylínek

   V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

 • Dějiny oděvní kultury II.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Tylínek

   Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

 • Dějiny oděvní kultury III.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Tylínek

   V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

 • Etika jako východisko z krize společnosti

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: PhDr. Jan Šolc

   Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

 • Evropské kulturní hodnoty

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů.

 • Genealogie. Hledáme své předky

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

 • Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

 • Historie a současnost české myslivosti

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

 • Hudební nástroje

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.

   Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.

 • Kouzelná geometrie

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: PhDr. Alena Šarounová, CSc.

   Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.

 • Lesnictví

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

   Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2009.

    
 • Lidské zdraví

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: MUDr. Emerich Majer

   V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

 • Obklopeni textilem

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

   V  cyklu přednášek se dozvíte o textilních vlákenných surovinách, které tvoří základ všech textilních výrobků. Přednášky Vás seznámí s typy tkanin a pleteniny, zkoušením jejich vlastností. Budete seznámeni se symboly údržby textilních výrobků i se systémem  značení jejich kvality.

 • Osobní finance

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování finančního trhu v rámci České republiky.

   Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2011.

 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek.

 • Potraviny a spotřebitel

  • Potraviny a spotřebitel

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinnného původu.

 • Umění rané renesance v Itálii

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

 • Včelařský rok

 • Vývoj a současnost Evropské unie

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový kurz zaměřený na problematiku evropské integrace se skládá z šesti přednášek, které mají za cíl poskytnout posluchačům základní informace týkající se Evropské unie a jejího fungování.

   Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2009.

   Od LS 2017/2018 je kurz dostupný zdarma pro zaregistrované posluchače. Studium bude probíhat individuálně bez vazby na konzultační středisko. Kurz se nezapočítává k promoci.

 • Vývoj informačních technologií do roku 2009

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   V přednáškách se senioři seznámí s vývojem počítačů a internetu, včetně základních informací o elektronickém obchodování a elektronické státní správě (e-Government).

   Od LS 2017/2018 je kurz dostupný zdarma pro zaregistrované posluchače. Studium bude probíhat individuálně bez vazby na konzultační středisko. Kurz se nezapočítává k promoci.

    

 • Život a dílo Michelangela Buonarroti

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

 • Život s energií

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Kurz posluchače seznámí s různými zdroji energií včetně principů jejich využívání.