Osnova témat

 • Přehled virtuálních kurzů

 • Astronomie

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

   Cyklus přednášek představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení slavných astronomů rudolfínské doby.

   Od LS 2017/2018 je kurz dostupný zdarma pro zaregistrované posluchače. Studium bude probíhat individuálně bez vazby na konzultační středisko. Kurz se nezapočítává k promoci.

 • Barokní architektura v Čechách

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

 • Cestování - co jste možná nevěděli

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

   Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

 • České dějiny a jejich souvislosti

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

   Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 • České dějiny a jejich souvislosti II.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

   Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

 • Čínská medicína v naší zahrádce

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách.

 • Dějiny oděvní kultury

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Tylínek

   V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

 • Dějiny oděvní kultury II.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Tylínek

   Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

 • Dějiny oděvní kultury III.

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Petr Tylínek

   V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

 • Etika jako východisko z krize společnosti

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: PhDr. Jan Šolc

   Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

 • Evropské kulturní hodnoty

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů.

 • Genealogie. Hledáme své předky

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

 • Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

 • Historie a současnost české myslivosti

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

 • Hudební nástroje

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.

   Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.

 • Kouzelná geometrie

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: PhDr. Alena Šarounová, CSc.

   Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.

 • Lesnictví

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

   Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2009.

    
 • Lidské zdraví

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: MUDr. Emerich Majer

   V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

 • Obklopeni textilem

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

   V  cyklu přednášek se dozvíte o textilních vlákenných surovinách, které tvoří základ všech textilních výrobků. Přednášky Vás seznámí s typy tkanin a pleteniny, zkoušením jejich vlastností. Budete seznámeni se symboly údržby textilních výrobků i se systémem  značení jejich kvality.

 • Osobní finance

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování finančního trhu v rámci České republiky.

   Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2011.

 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek.

 • Potraviny a spotřebitel

  • Potraviny a spotřebitel

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinnného původu.

 • Umění rané renesance v Itálii

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

 • Včelařský rok

 • Vývoj a současnost Evropské unie

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový kurz zaměřený na problematiku evropské integrace se skládá z šesti přednášek, které mají za cíl poskytnout posluchačům základní informace týkající se Evropské unie a jejího fungování.

   Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2009.

   Od LS 2017/2018 je kurz dostupný zdarma pro zaregistrované posluchače. Studium bude probíhat individuálně bez vazby na konzultační středisko. Kurz se nezapočítává k promoci.

 • Vývoj informačních technologií do roku 2009

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   V přednáškách se senioři seznámí s vývojem počítačů a internetu, včetně základních informací o elektronickém obchodování a elektronické státní správě (e-Government).

   Od LS 2017/2018 je kurz dostupný zdarma pro zaregistrované posluchače. Studium bude probíhat individuálně bez vazby na konzultační středisko. Kurz se nezapočítává k promoci.

    

 • Život a dílo Michelangela Buonarroti

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

 • Život s energií

  • Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

   Kurz posluchače seznámí s různými zdroji energií včetně principů jejich využívání.