• Přehled virtuálních kurzů

  • Základy letectví a letadlové techniky

Vývoj informačních technologií do roku 2009 (bonusový kurz pro studující posluchače)Život a dílo Michelangela Buonarroti