Břeclav

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Městská knihovna Břeclav

Kontakt

Mgr. Marek Uhlíř 

Mgr. Jaroslav Čech 
cech@knihovna-bv.cz 
Tel: 725 107 305 

Městská knihovna Břeclav
Národních hrdinů 9,
690 02, Břeclav

Místo výuky

Městská knihovna Břeclav

Popis střediska

Městská knihovna Břeclav je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Břeclav. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech. Je nejstarší kulturní institucí města Břeclavi, její historie se počíná datovat od roku 1899, kdy čtenářský spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s 1.020 svazky. Roku 1920 byla nově ustavena jako Veřejná knihovna města Břeclavě. V letech 1949-1992 fungovala jako okresní knihovna. Od roku 2000 opět vykonává regionální funkci.

Ústřední budovu knihovny najdete v centru města na ulici Národních hrdinů č. 9. Součástí knihovny jsou také tři profesionalizované pobočky v městských částech Stará Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves.

Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

 • Astronomie - ZS 13/14
 • Čínská medicína v naší zahrádce - LS 13/14
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - ZS 14/15
 • Umění rané renesance v Itálii - LS 14/15
 • Kouzelná geometrie - ZS 15/16
 • Genealogie - Hledáme své předky - LS 15/16
 • Lidské zdraví - ZS 16/17
 • České dějiny a jejich souvislosti - LS 16/17
 • Cestování, co jste možná nevěděli - ZS 17/18
 • Barokní architektura v Čechách - LS 17/18
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 18/19
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - LS 18/19
 • Evropské kulturní hodnoty - ZS 19/20
 • Hudební nástroje - ZS 19/20
 • Lesnictví - LS 19/20
 • Mistři evropského barokního malířství 17. století - ZS 20/21
 • Rituály evropských královských rodů - LS 20/21
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie - ZS 21/22

Dopravní spojení

Vlak, autobus, MHD

GPS souřadnice

48.760968,16.881434

Odkaz na středisko

http://www.knihovna-bv.cz

Posledná zmena: Pondelok, 24 január 2022, 15:09