Kopidlno

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

Kontakt

Ing. Lenka Nosková
noskova@zahrskola.cz 
Tel: 602 962 624

Střední škola zahradnická
náměstí Hilmarovo 1
507 32  Kopidlno

Místo výuky

Střední škola zahradnická, náměstí Hilmarovo 1

Popis střediska

Výuka Vurtuální U3V probíhá v prostorách Střední školy zahradnické, která sídlí v Kopidlně od roku 1948, kdy sem byla přemístěna jedna z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, samostatná mistrovská zahradnická škola v Chrudimi, a zahradnický obor se zde vyučuje dodnes.

Škola se nachází ve velmi krásném prostředí zámeckého areálu, který poskytuje škole kvalitní zázemí pro výchovu a vzdělávání budoucích zahradníků. Působnost školy má nadregionální charakter. Ve škole se vzdělávají i žáci ze sousedních krajů.

V současné době škola nabízí ke studiu obory zahradnictví a Rybářství zakončené maturitní zkouškou a obory Zahradník a Zahradnické práce zakončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu.

Teoretická výuka nabízí kromě předmětů všeobecně vzdělávacích a odborných i výběr volitelných předmětů.

Zámecký park o rozloze 8 hektarů, školní hospodářství - skleníky, fóliovníky, ovocný sad, školku, venkovní pěstební plochy a školní prodejna, areál ovocných i okrasných školek a dobré vybavení mechanizací vytvářejí vhodné podmínky pro osvojení základů zahradnického oboru. Učební praxe a odborný výcvik probíhají dále na pracovištích školního hospodářství a soukromých firem.

Pro žáky je zajištěno ubytování v domově mládeže s možností celodenního stravování ve školní jídelně. Ve volném čase se studentům nabízí možnost sportovního vyžití a práce v zájmových kroužcích.

V rámci výuky se žáci účastní řady odborných přednášek a seminářů. Škola pořádá i semináře a kurzy pro veřejnost.

Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

  • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 19/20
  • Genealogie - Hledáme své předky - LS 19/20
  • Cestování, co jste možná nevěděli - ZS 20/21
  • Pozoruhodný svět hub - LS 20/21
  • Včelařský rok - ZS 21/22

GPS souřadnice

50.3306758N, 15.2719525E

Odkaz na středisko

http://www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz/

Last modified: Thursday, 27 January 2022, 12:09 PM