Jaký je rozdíl mezi Pamětním listem a Osvědčením o absolutoriu?

Pamětní list dokládá splnění studijních podmínek příslušného kurzu, posluchači ho tedy dostávají po každém semestru. Po zisku 6 Pamětních listů je posluchač pozván na promoci a obdrží Osvědčení o absolutoriu.

Naposledy změněno: Pátek, 18. prosinec 2020, 20.21