Když nesplním studijní podmínky kurzu, je mi studium ukončeno?

Ne, nesplnění studijních podmínek nemá žádný vliv na další studium. Studovat lze dále, jen se prodlouží cesta k promoci, protože posluchač neobdrží za nesplněný kurz Pamětní list.

Posledná zmena: Piatok, 18 december 2020, 20:21