České Budějovice

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Klub Aktiv, z.s.

Kontakt

Ing. Helena Kadlecová

Mgr. Zuzana Polanská

PaedDr. František Batysta
virtualni.u3v@gmail.com 
Tel: 778 767 371, 799 506 453

Klub Aktiv, z.s.
Jirsíkova 2
370 01 České Budějovice

Místo výuky

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovice

Popis střediska

Výuka Virtuální Univerzity třetího věku probíhá v prostorách Jihočeské vědecké knihovny.

Spolek Klub Aktiv sdružuje občany starší 50 ti let a invalidní důchodce. Jeho posláním je nejen zajišťovat pro ně celoživotní vzdělávání, ale i organizování poznávacích a zájmových akcí, při kterých je naplněna potřeba prohlubovat vědomosti, získávat nové poznatky z oborů a technologií, které jsou jinak účastníkům nepřístupné. To vše by mělo přispívat k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace a k navázání nových sociálních kontaktů, jejichž potřeba vyplývá ze základního pocitu stáří, tj. pocitu zbytečnosti. Vzdělání dává seniorům nový smysl života, tzv. užitečné vyplnění času a především možnost styku s lidmi stejného hodnotového zaměření.


Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

 • Astronomie - LS 10/11
 • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 11/12
 • Kouzelná geometrie - LS 11/12
 • Vývoj a současnost Evropské unie - ZS 12/13
 • Hudební nástroje - LS 12/13
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - ZS 13/14
 • Evropské kulturní hodnoty - LS 13/14
 • Umění rané renesance v Itálii - ZS 14/15
 • Barokní architektura v Čechách - LS 14/15
 • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 15/16
 • Čínská medicína v naší zahrádce - ZS 15/16
 • Genealogie - Hledáme své předky - LS 15/16
 • Potraviny a spotřebitel - LS 15/16
 • Kouzelná geometrie - ZS 16/17
 • Obklopeni textilem - ZS 16/17
 • Cestování, co jste možná nevěděli - LS 16/17
 • České dějiny a jejich souvislosti - ZS 17/18
 • České dějiny a jejich souvislosti II - LS 17/18
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - ZS 18/19
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - ZS 18/19
 • Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka - LS 18/19
 • Umění rané renesance v Itálii - LS 18/19
 • Barokní architektura v Čechách - ZS 19/20
 • Leonardo da Vinci (1452 - 1519): renesanční uomo universale – ZS 19/20
 • Rituály evropských královských rodů - LS 19/20
 • České dějiny a jejich souvislosti - LS 19/20
 • Pozoruhodný svět hub - LS 20/21
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie - LS 20/21
 • Architekti italského baroka - ZS 21/22
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 21/22

GPS souřadnice

48.977458, 14.472712 >

Odkaz na středisko

http://www.klubaktiv.cz

Last modified: Thursday, 27 January 2022, 1:05 PM