České Budějovice

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Klub Aktiv, z.s.

Kontakt

Ing. Helena Kadlecová

Mgr. Zuzana Polanská

PaedDr. František Batysta
virtualni.u3v@gmail.com 
Tel: 778 767 371, 799 506 453

Klub Aktiv, z.s.
nám. Přemysla Otakara II. 21
370 01 České Budějovice

Místo výuky

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovice

Popis střediska

Výuka Virtuální Univerzity třetího věku probíhá v prostorách Jihočeské vědecké knihovny.

Spolek Klub Aktiv sdružuje občany starší 50 ti let a invalidní důchodce. Jeho posláním je nejen zajišťovat pro ně celoživotní vzdělávání, ale i organizování poznávacích a zájmových akcí, při kterých je naplněna potřeba prohlubovat vědomosti, získávat nové poznatky z oborů a technologií, které jsou jinak účastníkům nepřístupné. To vše by mělo přispívat k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace a k navázání nových sociálních kontaktů, jejichž potřeba vyplývá ze základního pocitu stáří, tj. pocitu zbytečnosti. Vzdělání dává seniorům nový smysl života, tzv. užitečné vyplnění času a především možnost styku s lidmi stejného hodnotového zaměření.


Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

 • Astronomie - LS 10/11
 • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 11/12
 • Kouzelná geometrie - LS 11/12
 • Vývoj a současnost Evropské unie - ZS 12/13
 • Hudební nástroje - LS 12/13
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - ZS 13/14
 • Evropské kulturní hodnoty - LS 13/14
 • Umění rané renesance v Itálii - ZS 14/15
 • Barokní architektura v Čechách - LS 14/15
 • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 15/16
 • Čínská medicína v naší zahrádce - ZS 15/16
 • Genealogie - Hledáme své předky - LS 15/16
 • Potraviny a spotřebitel - LS 15/16
 • Kouzelná geometrie - ZS 16/17
 • Obklopeni textilem - ZS 16/17
 • Cestování, co jste možná nevěděli - LS 16/17
 • České dějiny a jejich souvislosti - ZS 17/18
 • České dějiny a jejich souvislosti II - LS 17/18
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - ZS 18/19
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - ZS 18/19
 • Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka - LS 18/19
 • Umění rané renesance v Itálii - LS 18/19
 • Barokní architektura v Čechách - ZS 19/20
 • Leonardo da Vinci (1452 - 1519): renesanční uomo universale – ZS 19/20
 • Rituály evropských královských rodů - LS 19/20
 • České dějiny a jejich souvislosti - LS 19/20
 • Pozoruhodný svět hub - LS 20/21
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie - LS 20/21
 • Architekti italského baroka - ZS 21/22
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 21/22
 • Arménie blízká i vzdálená – LS 21/22
 • Život s energií - LS 21/22
 • Buddhistické umění Indie - ZS 22/23
 • Čínská medicína v naší zahrádce - ZS 22/23

GPS souřadnice

48.977458, 14.472712 >

Odkaz na středisko

http://www.klubaktiv.cz

Naposledy změněno: Pondělí, 23. leden 2023, 12.48