Benešov

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Městská knihovna Benešov

Kontakt

Jiřina Kozlová
studovna@knihovna-benesov.cz 
Tel: 317 721 731, linka 24, mobil: 602 568 571

Městská knihovna Benešov
Malé náměstí 1700
256 01  Benešov

Místo výuky

Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, Benešov

Popis střediska

Výuka Virtuální Univerzity třetího věku probíhá v prostorách městské knihovny.  Městská knihovna Benešov je samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je od roku 1996 město Benešov. Hlavním účelem činnosti organizace je poskytovat právnickým i fyzickým osobám veřejné knihovnické, bibliografické, informační a další služby vymezené dle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů.

Knihovna je zárukou maximálně otevřeného přístupu veřejnosti k informacím. Mezi jednotlivé druhy shromažďovaných dokumentů patří knihy, periodika, mapy, sbírky zákonů, kompaktní desky, audiokazety, videokazety, gramofonové desky a CD-ROMy.  Kromě absenčního a prezenčního půjčování jednotlivých druhů uchovávaných dokumentů, zajišťuje knihovna zejména Meziknihovní výpůjční službu, přednášky a besedy pro školy i veřejnost, reprografickou činnost a informace z různých elektronických databází, včetně přístupu na Internet.  Své služby poskytuje v nově zrekonstruovaném a bezbariérovém prostředí  oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, studovny, audiovizuálního oddělení a regionálního centra.

V rámci finanční dotace od Středočeského kraje poskytuje Městská knihovna Benešov 116 veřejným knihovnám v pověřeném územním celku odbornou metodickou pomoc a výměnné knižní fondy. Mezi jednotlivé druhy shromažďovaných dokumentů patří knihy, periodika, mapy, sbírky zákonů, kompaktní desky, audiokazety, videokazety, gramofonové desky a CD-ROMy.

Městská knihovna  Benešov je veřejnou univerzální knihovnou a její fond zahrnuje téměř 150 000 knihovních jednotek.

Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

 • Astronomie - ZS 09/10
 • Lesnictví - LS 09/10
 • Vývoj informačních technologií - ZS 10/11
 • Etika jako východisko z krize společnosti - LS 10/11
 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub - ZS 11/12
 • Kouzelná geometrie - LS 11/12
 • Čínská medicína v naší zahrádce - ZS 12/13
 • Dějiny oděvní kultury - LS 12/13
 • Dějiny oděvní kultury II. - ZS13/14
 • Evropské kulturní hodnoty - LS 13/14
 • Lidské zdraví - ZS 14/15
 • Barokní architektura v Čechách - LS 14/15
 • Dějiny oděvní kultury III - ZS 15/16
 •  Hudební nástroje - LS 15/16
 • Genealogie - Hledáme své předky - ZS 16/17
 • Cestování, co jste možná nevěděli - LS 16/17
 • České dějiny a jejich souvislosti - ZS 17/18
 • Včelařský rok - LS 17/18
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 18/19
 • Historie a současnost české myslivosti - LS 18/19
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie - ZS 19/20
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - LS 19/20
 • Rituály evropských královských rodů - ZS 20/21
 • Pozoruhodný svět hub - LS 20/21
 • Mistři evropského barokního malířství 17. století - ZS 21/22

GPS souřadnice

49.7827733N, 14.6911542E 

Odkaz na středisko

http://www.knihovna-benesov.cz

Last modified: Wednesday, 26 January 2022, 2:07 AM